Ατομική ενέργεια, η αποτυχία σε σχέση με το κλίμα - Η ατομική ενέργεια δεν μπορεί να σώσει το κλίμα - Διεθνής εκστρατεία με αφίσες «Στοιχεία γι^

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Διεθνής εκστρατεία με αφίσες «Στοιχεία γι^

Ατομική ενέργεια, η αποτυχία σε σχέση με το κλίμα
Η ατομική ενέργεια δεν μπορεί να σώσει το κλίμα

Η πυρηνική βιομηχανία παραδέχεται ότι δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο με πυρηνικά εργοστάσια. Ακόμη και για την αντικατάσταση του 10 τοις εκατό της συνολικής ενέργειας που παράγεται με τη βοήθεια φυσικών καύσιμων υλών κατά το έτος 2050 με ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από πυρηνικά εργοστάσια, θα πρέπει να κατασκευαστούν μέχρι και 1.000 καινούργια πυρηνικά εργοστάσια (αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο περίπου 440 πυρηνικά εργοστάσια). Η κατασκευή αυτών των εγκαταστάσεων – εάν βέβαια κάτι τέτοιο είναι δυνατόν – θα διαρκούσε περισσότερες δεκαετίες. Επίσης, τα αποθέματα σε ουράνιο θα εξαντλούνταν αμέσως. Ακόμη και η Διεθνής Οργάνωση για την Ατομική Ενέργεια IAEA παραδέχεται ότι οι σταθμοί παραγωγής ατομικής ενέργειας δεν είναι δυνατόν να εξαπλωθούν αρκετά γρήγορα, για να περιοριστεί η μεταβολή του κλίματος. Η λύση βρίσκεται αλλού: διάφορα σχέδια παγκόσμιας ενεργειακής κάλυψης δείχνουν ότι το κλιματολογικό πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο με τη βοήθεια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνδυασμό με τη χρήση αποδοτικών τεχνολογιών και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Ας κλείσουμε τα πυρηνικά εργοστάσια.