Атомната енергия – климатично фиаско - Атомната енергетика не може да спре глобалното затопляне  - Международна кампания "Факти за атомната енергия"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Международна кампания "Факти за атомната енергия"

Атомната енергия – климатично фиаско
Атомната енергетика не може да спре глобалното затопляне

Атомната индустрия признава, че въглищата, нефтът и природният газ не могат да бъдат компенсирани с атомни електроцентрали. През 2050 г., за да се компенсира с атомна енергия само 10% от енергийния добив от изкопаеми горива, ще е необходимо да бъдат изградени близо 1000 нови АЕЦ (в момента по света има около 440 АЕЦ). Построяването на тези съоръжения, ако изобщо е възможно, би отнело няколко десетилетия, а урановите запаси биха се изчерпали за много кратко време. Дори самата Международна организация за атомна енергия (IAEA) признава, че не е възможно достатъчно бързо да бъдат изградени необходимите ядрени мощности, които биха допринесли за ограничаване на вредните климатични промени в световен мащаб. Решението е друго. Различни възможни енергийни сценарии показват, че проблемът с глобалното затопляне може да бъде решен само чрез възобновяеми енергоизточници в съчетание с ефективно и икономично енергопотребление.

Атомните електроцентрали трябва да бъдат закрити.