Atómová energia-bombové riziko - Atómová energia podporuje šírenie jadrových zbraní - Medzinárodná plagátová kampaň "Faktá k atómovej energii"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Medzinárodná plagátová kampaň "Faktá k atómovej energii"

Atómová energia-bombové riziko
Atómová energia podporuje šírenie jadrových zbraní

Štáty, ktoré v predchádzajúcich desaťročiach vyvíjali a zostrojili atómové bomby, mali najskôr civilný atómový program. Civilné programy boli ale často len maskovaním pre vlastné vojenské záujmy. Týmto štátom umožnili prístup k potrebným technológiám a know-how pre zostrojenie atómových bômb. To dokazuje: Export a ďalšie šírenie atómovej technológie podstatne zvyšuje riziko šírenia jadrových zbraní.

Atómové elektrárne odstaviť.