Bombowe ryzyko – energia atomowa - Energia atomowa przyczynia się do rozpowszechniania broni atomowej - Międzynarodowa kampania plakatowa "Fakty o energii atomowej"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Międzynarodowa kampania plakatowa "Fakty o energii atomowej"

Bombowe ryzyko – energia atomowa
Energia atomowa przyczynia się do rozpowszechniania broni atomowej

Kraje, które w okresie ostatnich dziesięcioleci zbudowały bombę atomową, prowadziły wcześniej cywilne programy jądrowe, które często były tylko przykrywką dla konkretnych motywów militarnych. Umożliwiły one tym krajom dostęp do niezbędnych technologii i wiedzy o budowie bomby atomowej. Pokazuje to, że eksport i dalsze rozpowszechnianie technologii jądrowych znacznie podnosi ryzyko rozprzestrzeniania się broni atomowej.

Zamknąć elektrownie atomowe.