Bombų rizika – atominė energija - Atominė energija skatina atominių ginklų plitimą - Tarptautinė plakatų kampanija "Faktai apie atominę energiją" - International Nuclear Power Fact File Poster Campaign - Internationale Plakatkampagne Fakten zur Atomenergie

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Tarptautinė plakatų kampanija "Faktai apie atominę energiją" - International Nuclear Power Fact File Poster Campaign - Internationale Plakatkampagne Fakten zur Atomenergie

Bombų rizika – atominė energija
Atominė energija skatina atominių ginklų plitimą

Valstybės, per praėjusius deÅ¡imtmečius sukūrusios bei pagaminusios atomines bombas, pradžioje turėjo civilines atomines programas. Tačiau neretai civilinės programos tebuvo priedanga tikriesiems militaristiniams interesams maskuoti. Jos atvėrė toms valstybėms priėjimą prie atominių bombų kūrimui bei gamybai būtinų technologijų ir Know-how. Tai įrodo: atominių technologijų eksportas bei plėtimas ženkliai padidina atominių ginklų iÅ¡plitimo riziką.

Sustabdyti atomines jėgaines.