Ατομική ενέργεια, ο κίνδυνος βομβιστικής επίθεσης - Η ατομική ενέργεια συμβάλλει στην εξάπλωση των ατομικών όπλων - Διεθνής εκστρατεία με αφίσες «Στοιχεία γι^

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Διεθνής εκστρατεία με αφίσες «Στοιχεία γι^

Ατομική ενέργεια, ο κίνδυνος βομβιστικής επίθεσης
Η ατομική ενέργεια συμβάλλει στην εξάπλωση των ατομικών όπλων

Τα κράτη, τα οποία εξέλιξαν και κατασκεύασαν στις προηγούμενες δεκαετίες ατομικές βόμβες, ξεκίνησαν αρχικά από ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Τα ειρηνικά προγράμματα ήταν όμως συχνά μόνο ένα προκάλυμμα για το ουσιαστικό στρατιωτικό ενδιαφέρον. Απλά χρησιμοποιήθηκαν, για να παρέχουν σε αυτά τα κράτη πρόσβαση στις απαιτούμενες τεχνολογίες και την τεχνογνωσία για την κατασκευή ατομικών βομβών. Συμπέρασμα: Η εξαγωγή και η περαιτέρω εξάπλωση της ατομικής τεχνολογίας αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο της εξάπλωσης των ατομικών όπλων.

Ας κλείσουμε τα πυρηνικά εργοστάσια.