Bombové riziko atomové energie - Atomová energie podporuje rozšiřování atomových zbraní - Mezinárodní plakátová kampaň "Fakta o atomové energii"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Mezinárodní plakátová kampaň "Fakta o atomové energii"

Bombové riziko atomové energie
Atomová energie podporuje rozšiřování atomových zbraní

Státy, které v uplynulých desetiletích vyvinuly a zkonstruovaly atomové bomby, měly nejdříve civilní atomový program. Tyto civilní programy však byly často pouze zástěrkou vlastních vojenských zájmů. Zajistily těmto státům přístup k potřebným technologiím a know-how ke stavbě atomových bomb. To dokládá, že export a další rozšiřování atomové technologie značně zvyšuje riziko rozšiřování atomových zbraní.

Vypněte atomové elektrárny.