Бомборискова атомна енергия  - Атомната енергетика способства за разпространението на ядрени оръжия  - Международна кампания "Факти за атомната енергия"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Международна кампания "Факти за атомната енергия"

Бомборискова атомна енергия
Атомната енергетика способства за разпространението на ядрени оръжия

Държавите, които през предишните десетилетия разработваха и създаваха атомни бомби, в началото работиха по програми за производството на АЕ за мирни цели. Тези програми обаче много често бяха само параван на военни интереси и осигуриха на тези държави достъп до необходимите технологии и ноу-хау за производството на оръжия за масово поразяване (ОМП). Изводът от всичко това е, че износът и разпространението на ядрени технологии значително увеличават риска от разпространение на ОМП.

Атомните електроцентрали трябва да бъдат закрити.