Atomenerģija rada bīstamus atkritumus - Tāds mantojums nav vajadzīgs nevienam - Starptautiskā plakātu kampaņa "Fakti par atomenerģiju"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Starptautiskā plakātu kampaņa "Fakti par atomenerģiju"

Atomenerģija rada bīstamus atkritumus
Tāds mantojums nav vajadzīgs nevienam

Katra atomenergostacija urāna kodolu sašķelšanas rezultātā pārvērš par spēcīgiem radioaktīviem atkritumiem. Sava radioaktīvā starojuma dēļ kodolatkritumi apdraud cilvēces dzīvību. Lai tas nenotiktu, šie atkritumi jāglabā vairākus simtus tūkstošus gadu drošā nošķirtībā no cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem. Atomemergostacijas darbojas jau 50 gadu, bet līdz pat šodienai vēl neviens nezin, kā droši atbrīvoties no kodolatkritumiem. Visā pasaulē nav nevienas drošas spēcīgo radioaktīvo atkritumu savākšanas un uzglabāšanas vietas. Īsais atomenerģijas izmantošanas periods atstās savu mantojumu vēl neskaitāmām paaudzēm. Ja pirmatnējais cilvēks būtu izmantojis atomenergostacijas, mums vēl šodien būtu jāuzmanās no to atstātajiem akritumiem.

Izslēgt atomenergostacijas