Атомната енергетика бълва опасни отпадъци  - Никому не е нужно подобно наследство. - Международна кампания "Факти за атомната енергия"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Международна кампания "Факти за атомната енергия"

Атомната енергетика бълва опасни отпадъци
Никому не е нужно подобно наследство.

Всяка АЕЦ посредством ядрено делене превръща уранови горивни прътове в силно радиоактивни отпадъци. Радиационното излъчване (разпадане) на тези отпадъци крие смъртоносна опасност. Затова те трябва да бъдат изолирани от хора, животни и растения в продължение на хиляди години. Атомни електроцентрали се експлоатират от 50 години, но и до днес никой не е открил начин за сигурно съхраняване високорадиоактивните отпадъци (ВРАО). Никъде по света няма поне една възможност за безопасно погребване на ВРАО, произвеждани от атомните централи. Кратките периоди на потребление на АЕ оставят след себе си тежко наследство под формата на ВРАО, чиято продължителност на радиоактивен разпад трае милиони години. Ако по времето на първобитните хора имаше АЕЦ, в наши дни все още щеше да ни се налага да съхраняваме произведените тогава отпадъци.

Атомните електроцентрали трябва да бъдат закрити.