Atomová energie jako výrobce odpadu - Nikdo nechce takové dědictví - Mezinárodní plakátová kampaň "Fakta o atomové energii"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Mezinárodní plakátová kampaň "Fakta o atomové energii"

Atomová energie jako výrobce odpadu
Nikdo nechce takové dědictví

Každá atomová elektrárna přeměňuje štěpením jádra uranové palivové tyče na vysoce radioaktivní atomový odpad. Tento atomový odpad představuje v důsledku svého radioaktivního záření nebezpečí, ohrožující život lidí. Proto je třeba ho na několik statisíců let bezpečně uzavřít před lidmi, zvířaty a rostlinami. Atomové elektrárny se provozují již přibl. 50 let, avšak dodnes nikdo neví, jak se má atomový odpad bezpečně ukládat. Na celém světě neexistuje jediná bezpečná možnost likvidace vysoce radioaktivního odpadu z atomových elektráren. Tato krátká epizoda využití atomové energie zanechá v atomovém odpadu dědičné břemeno o rozměru téměř celé historie lidstva. Kdyby měl nějaký pračlověk již atomové elektrárny, museli bychom ještě dnes střežit jeho odpad.

Vypněte atomové elektrárny.