Kärnkraft - en avfallsproducent - Ingen vill förvalta ett sådant arv - Internationell plakatkampanj "Fakta om kärnkraft"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Internationell plakatkampanj "Fakta om kärnkraft"

Kärnkraft - en avfallsproducent
Ingen vill förvalta ett sådant arv

I ett kärnkraftverk förvandlas med hjälp av atomklyvning uranstavar till högradioaktivt kärnavfall. Kärnavfallet, med sin radioaktiva strålning, utgör en direkt livsfara för människor. Det måste därför avskärmas från människor, djur och växter i flera hundra tusen år. Kärnkraftverk har använts i cirka 50 år, men fram till idag har ingen funnit något svar på hur kärnavfallet kan slutförvaras på ett säkert sätt. Runt om i världen finns inte en enda säker förvaringsmöjlighet för det högradioaktiva avfallet från kärnkraftverken. Kärnavfallet innebär, trots den korta period mänskligheten använt kärnkraft, att ett arv av närmast världshistoriska proportioner efterlämnas. Om urmänniskan hade använt kärnkraftverk hade vi än idag varit tvungna att bevaka hennes avfall.

Lägg ner kärnkraftverken.