Atómová energia-výrobca odpadu - Nikto nechce takéto dedičstvo - Medzinárodná plagátová kampaň "Faktá k atómovej energii"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Medzinárodná plagátová kampaň "Faktá k atómovej energii"

Atómová energia-výrobca odpadu
Nikto nechce takéto dedičstvo

Každá atómová elektráreň premieňa štiepením jadra atómu uránové palivové žrde na vysokorádioaktívny atómový odpad. Atómový odpad predstavuje kvôli svojmu rádioaktívnemu žiareniu nebezpečenstvo ohrozujúce život ľudí. Ľudia, zvieratá a rastliny musa byť preto na viaceré stovky tisícročí od neho uchránené. Atómové elektrárne sa prevádzkujú už okolo 50 rokov, ale do dnes nikto nevie, ako sa môže atómový odpad bezpečne uskladniť v konečnom úložisku. V celom svete neexistuje jediná bezpečná možnosť likvidácie vysokorádioaktívneho odpadu z atómových elektrární. Krátka epizóda využívania atómovej energie zanecháva s atómovým odpadom bremeno dedičstva takmer geologickej dimenzie. Ak by už pračlovek mal atómové elektrárne, tak by sme museli ešte dnes jeho odpad strážiť.

Atómové elektrárne odstaviť.