Producent odpadów – energia atomowa - Nikt nie chce takiego spadku - Międzynarodowa kampania plakatowa "Fakty o energii atomowej"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Międzynarodowa kampania plakatowa "Fakty o energii atomowej"

Producent odpadów – energia atomowa
Nikt nie chce takiego spadku

Każda elektrownia atomowa w wyniku rozpadu jądrowego zmienia uranowe pręty paliwowe w wysoce radioaktywne odpady. Ze względu na radioaktywne promieniowanie są one zagrożeniem dla człowieka. Dlatego odpady atomowe przez setki tysięcy lat muszą być przechowywane w odizolowanych miejscach niedostępnych dla ludzi, zwierząt i roślin. Elektrownie atomowe eksploatowane są od około 50 lat, ale do dnia dzisiejszego nikt nie wie, jak należy składować odpady promieniotwórcze. Na całym świecie nie ma ani jednego bezpiecznego miejsca na przechowywanie wysoko radioaktywnych odpadów z elektrowni atomowych. Krótki epizod wykorzystywania energii atomowej pozostawia po sobie, w postaci odpadów radioaktywnych, ciężki spadek o znaczeniu niemal globalno-historycznym. Gdyby już praczłowiek posiadał elektrownie atomowe, jeszcze dziś musielibyśmy zabezpieczać jego odpady atomowe.

Zamknąć elektrownie atomowe.