Atomenerģija rada bīstamus atkritumus - Tāds mantojums nav vajadzīgs nevienam - Starptautiskā plakātu kampaņa "Fakti par atomenerģiju"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Starptautiskā plakātu kampaņa "Fakti par atomenerģiju"

Atomenerģija rada bīstamus atkritumus
Tāds mantojums nav vajadzīgs nevienam

Katra atomenergostacija urāna kodolu saÅ¡ķelÅ¡anas rezultātā pārvērÅ¡ par spēcīgiem radioaktīviem atkritumiem. Sava radioaktīvā starojuma dēļ kodolatkritumi apdraud cilvēces dzīvību. Lai tas nenotiktu, Å¡ie atkritumi jāglabā vairākus simtus tūkstoÅ¡us gadu droÅ¡ā noÅ¡ķirtībā no cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem. Atomemergostacijas darbojas jau 50 gadu, bet līdz pat Å¡odienai vēl neviens nezin, kā droÅ¡i atbrīvoties no kodolatkritumiem. Visā pasaulē nav nevienas droÅ¡as spēcīgo radioaktīvo atkritumu savākÅ¡anas un uzglabāÅ¡anas vietas. Īsais atomenerģijas izmantoÅ¡anas periods atstās savu mantojumu vēl neskaitāmām paaudzēm. Ja pirmatnējais cilvēks būtu izmantojis atomenergostacijas, mums vēl Å¡odien būtu jāuzmanās no to atstātajiem akritumiem.

Izslēgt atomenergostacijas