Atliekų gamintoja – atominė energija - Niekas nenori tokio palikimo - Tarptautinė plakatų kampanija "Faktai apie atominę energiją" - International Nuclear Power Fact File Poster Campaign - Internationale Plakatkampagne Fakten zur Atomenergie

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Tarptautinė plakatų kampanija "Faktai apie atominę energiją" - International Nuclear Power Fact File Poster Campaign - Internationale Plakatkampagne Fakten zur Atomenergie

Atliekų gamintoja – atominė energija
Niekas nenori tokio palikimo

Kiekviena atominė jėgainė, branduolio skaldymo būdu urano strypus, paverčia atominėmis atliekomis. Atominės atliekos, dėl jų skleidžiamo radioaktyvaus spinduliavimo, kelia grėsmingą pavojų žmonių gyvybei. Dėl tos priežasties, jos turi būti daugelį Å¡imtų tūkstantmečių būti izoliuotos nuo žmonių, gyvūnų bei augalų. Atominės jėgainės eksploatuojamos jau apie 50 metų, tačiau iki Å¡iol nėra žinoma, kaip galima saugiai palaidoti atomines atliekas. Niekur pasaulyje nėra nė vienos saugios itin radioaktyvių atliekų iÅ¡ atominių jėgainių utilizavimo galimybės. Trumpas atominės energijos panaudojimo laikotarpis palieka atomines atliekas kaip paveldimą naÅ¡tą ateičiai, siekiančiai beveik Žemės istorijos trukmės lygį. Jei pirmykÅ¡čiai žmonės būtų turėję atomines jėgaines, mes dar Å¡iandien būtumėm turėję saugoti jų atliekas.

Sustabdyti atomines jėgaines.