Ydinjäte ikuinen vaara - Perintö, jota kukaan ei halua - Kansainvälinen julistekampanja "Faktoja atomienergiasta"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Kansainvälinen julistekampanja "Faktoja atomienergiasta"

Ydinjäte ikuinen vaara
Perintö, jota kukaan ei halua

Jokainen atomivoimala muuttaa uraanireaktiosauvat ytimen halkeamisen avulla erittäin radioaktiiviseksi ydinjätteeksi. Ydinjäte on radioaktiivisen säteilynsä johdosta hengenvaarallista. Se on siksi eristettävä elollisesta luonnosta sadoiksi tuhansiksi vuosiksi suojaan ihmisiltä, eläimiltä ja kasveilta. Atomivoimaloita käytetään noin 50 vuoden ajan, mutta vieläkään ei tiedetä, kuinka ydinjätteet voitaisiin loppusijoittaa turvallisesti. Suunnitelmaa korkea-aktiivisen jätteen loppusijoittamiselle ei ole hyväksytty lopullisesti vielä missään päin maailmaa. Atomienergian käytön lyhyt aikakausi jättää ydinjätteen muodossa perintötaakan, jonka ajallista kestoa on vaikea edes kuvitella. Jos jo alkuihmisellä olisi ollut atomivoimaloita, tulisi meidän vielä tänäänkin vartioida heidän jätteitään.

Lakkauttakaa atomivoimalat.