Ryzykowna technika – energia atomowa - Ryzyko super-gau w Europie: 16 % - Międzynarodowa kampania plakatowa "Fakty o energii atomowej"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Międzynarodowa kampania plakatowa "Fakty o energii atomowej"

Ryzykowna technika – energia atomowa
Ryzyko super-gau w Europie: 16 %

W każdej elektrowni atomowej może, wskutek usterek technicznych lub błędów ludzi, dojść do poważnej awarii, w wyniku której do otoczenia przedostaną się duże ilości substancji radioaktywnych. Według oficjalnej "niemieckiej oceny ryzyka elektrowni jądrowych – faza B" prawdopodobieństwo, że w niemieckich elektrowniach atomowych będzie miał miejsce super-gau wynosi 0,1% w okresie eksploatacji wynoszącym 40 lat. W Unii Europejskiej eksploatuje się ponad 150 elektrowni atomowych. Prawdopodobieństwo wystąpienia najcięższej hipotetycznie awarii wynosi 16%. Odpowiada to prawdopodobieństwu rzucenia kostką szóstki za pierwszym razem. Na całym świecie eksploatowanych jest około 440 elektrowni atomowych. Prawdopodobieństwo, że gdzieś na świecie w ciągu 40 lat wydarzy się katastrofa wynosi 40%. Jak pokazuje przykład katastrofy z Czarnobyla, w przypadku super-gau należy liczyć się kilkudziesięcioma tysiącami ofiar.

Zamknąć elektrownie atomowe.