Atomkraft innebærer høyrisiko - Risikoen for en alvorlig atomkatastrofe i Europa: 16 prosent - Internasjonal plakatkampanje "Fakta om atomkraft"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Internasjonal plakatkampanje "Fakta om atomkraft"

Atomkraft innebærer høyrisiko
Risikoen for en alvorlig atomkatastrofe i Europa: 16 prosent

I alle atomkraftverk er det fare for at det kan oppstå alvorlige ulykker på grunn av tekniske feil og menneskelig svikt. Dette vil medføre utslipp av store mengder radioaktivt avfall. I henhold til ”Deutschen Risikostudie Kernkraftwerke - Phase B” (tyske kjernekraftverk, en risikostudie - fase B), er det 0,1 prosents risiko for at det vil skje en alvorlig atomkatastrofe i et tysk atomkraftverk i løpet av en driftstid på ca. 40 år. I EU er det flere enn 150 atomkraftverk i drift. Sannsynligheten for en alvorlig atomkatastrofe i Europa ligger på 16 prosent. Dette tilsvarer sjansen for å få en sekser på terningen på første kast. Det er ca. 440 atomkraftverk i drift i hele verden. Sannsynligheten for at det vil skje en alvorlig atomkatastrofe på verdensbasis i løpet av 40 år, er 40 prosent. Som atomkatastrofen i Tsjernobyl viste oss, vil en alvorlig atomkatastrofe medføre flere titalls tusen døde.

Steng atomkraftverkene