Riziková technika atómovej energie  - Super-GAU-riziko v Európe: 16 percent - Medzinárodná plagátová kampaň "Faktá k atómovej energii"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Medzinárodná plagátová kampaň "Faktá k atómovej energii"

Riziková technika atómovej energie
Super-GAU-riziko v Európe: 16 percent

V každej atómovej elektrárni môže dôjsť na základe technických nedostatkov a ľudských chýb k ťažkej havárii, pri ktorej sa uvoľnia veľké množstvá rádioaktivity do životného prostredia. Podľa oficiálnej "Nemeckej štúdie rizika jadrových elektrární - fáza B" dochádza v nemeckej atómovej elektrárni pri prevádzkovej dobe okolo 40 rokov s pravdepodobnosťou 0,1 percenta k Super-GAU. V Európskej únii je v prevádzke viac ako 150 atómových elektrární. Pravdepodobnosť pre Super-GAU v Európe tvorí asi 16 percent. To zodpovedá pravdepodobnosti, na prvý pokus hodiť šestku. Celosvetovo je v prevádzke asi 440 atómových elektrární. Pravdepodobnosť, že dôjde celosvetovo v priebehu 40. rokov k Super-GAU, tvorí asi 40 percent. Ako ukazuje atómová katastrofa v Černobyle, je potrebné počítať pri Super-GAU s mnohými desaťtisícami mŕtvych.

Atómové elektrárne odstaviť.