Rizikos technika - atominė energija - Super avarijų rizika Europoje: 16 procentų - Tarptautinė plakatų kampanija "Faktai apie atominę energiją" - International Nuclear Power Fact File Poster Campaign - Internationale Plakatkampagne Fakten zur Atomenergie

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Tarptautinė plakatų kampanija "Faktai apie atominę energiją" - International Nuclear Power Fact File Poster Campaign - Internationale Plakatkampagne Fakten zur Atomenergie

Rizikos technika - atominė energija
Super avarijų rizika Europoje: 16 procentų

Kiekvienoje atominėje elektrinėje dėl techninių nesklandumų ar žmogaus klaidų gali įvykti skaudi avarija, kurios metu į aplinką patektų dideli kiekiai radioaktyviųjų medžiagų. Pagal oficialią "Vokietijos atominių elektrinių fazės B studiją" ("Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke - Phase B") Vokietijos atominėje elektrinėje, eksploatuojant ją apie 40 metų, su 0,1 procento tikimybe, gali įvykti super avarija. Europos Sąjungoje eksploatuojamos daugiau nei 150 atominių jėgainių. Super avarijos tikimybė Europoje yra 16 procentų. Tai atitinka tikimybę, iÅ¡ karto isridenti 6. Pasaulyje eksploatuojamos apie 440 atominių jėgainių. Tikimybė, jog per 40 metų pasaulyje įvyks super avarija yra 40 procetnų. Kaip parodė atominė katastrofa Černobilyje, super avarijos metu galima laukti daugeliuo deÅ¡imčių tūkstančių žuvusiųjų.

Sustabdyti atomines jėgaines.