Ατομική ενέργεια, η επικίνδυνη τεχνολογία - Κίνδυνος μέγιστου προβλεπόμενου ατυχήματος στην Ευρώπη: 16 τοις εκατό - Διεθνής εκστρατεία με αφίσες «Στοιχεία γι^

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Διεθνής εκστρατεία με αφίσες «Στοιχεία γι^

Ατομική ενέργεια, η επικίνδυνη τεχνολογία
Κίνδυνος μέγιστου προβλεπόμενου ατυχήματος στην Ευρώπη: 16 τοις εκατό

Σε κάθε πυρηνικό εργοστάσιο μπορεί εξαιτίας τεχνικών ελλείψεων και ανθρώπινων σφαλμάτων να προκληθεί σοβαρό πυρηνικό ατύχημα, κατά το οποίο θα απελευθερωθούν πολύ μεγάλες ποσότητες ραδιενέργειας στο περιβάλλον. Σύμφωνα με την επίσημη «Γερμανική Έκθεση Επικινδυνότητας των Πυρηνικών Εργοστασίων – Φάση B» υπάρχει σε ένα γερμανικό πυρηνικό εργοστάσιο κατά τη διάρκεια λειτουργίας περίπου 40 ετών πιθανότητα 0,1 τοις εκατό για πρόκληση μέγιστου προβλεπόμενου ατυχήματος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν περισσότερα από 150 πυρηνικά εργοστάσια. Η πιθανότητα για πρόκληση ενός μέγιστου προβλεπόμενου ατυχήματος στην Ευρώπη είναι 16 τοις εκατό. Αυτό αντιστοιχεί στην ίδια πιθανότητα που έχει κανείς, εάν επιχειρήσει να ρίξει με ένα ζάρι με την πρώτη τον αριθμό 6. Σε ολόκληρο τον κόσμο λειτουργούν περίπου 440 πυρηνικά εργοστάσια. Η πιθανότητα να προκληθεί παγκοσμίως μέσα σε 40 χρόνια ένα μέγιστο προβλεπόμενο ατύχημα είναι 40 τοις εκατό. Όπως έδειξε η πυρηνική καταστροφή στο Τσερνομπίλ, ένα τέτοιο μέγιστο προβλεπόμενο ατύχημα θα μας στοιχίσει πολλές δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.

Ας κλείσουμε τα πυρηνικά εργοστάσια.