Riziková technika atomové energie - Riziko super-GAU v Evropě: 16 procent - Mezinárodní plakátová kampaň "Fakta o atomové energii"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Mezinárodní plakátová kampaň "Fakta o atomové energii"

Riziková technika atomové energie
Riziko super-GAU v Evropě: 16 procent

V každé atomové elektrárně může na základě technických nedostatků a lidských chyb dojít k závažné nehodě (super-GAU), při níž se uvolní velké množství radioaktivity do životního prostředí. Podle oficiální "Německé studie rizika jaderných elektráren - fáze B" dojde v jedné německé atomové elektrárně při provozní době přibl. 40 let k super-GAU s pravděpodobností 0,1 procenta. V Evropské unii je v provozu více než 150 atomových elektráren. Pravděpodobnost super-GAU v Evropě činí 16 procent. To odpovídá pravděpodobnosti hodit napoprvé šestku. Na celém světě je v provozu přibl. 440 atomových elektráren. Pravděpodobnost, že ve světě dojde za 40 let k super-GAU, činí 40 procent. Jak ukazuje atomová elektrárna v Černobylu, lze v případě super-GAU počítat s několika desetitisíci mrtvými.

Vypněte atomové elektrárny.