Атомната енергетика е високорискова  - Вероятността за крупна ядрена авария (КАА) в Европа е 16 %. - Международна кампания "Факти за атомната енергия"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Международна кампания "Факти за атомната енергия"

Атомната енергетика е високорискова
Вероятността за крупна ядрена авария (КАА) в Европа е 16 %.

Във всяка АЕЦ технически дефекти и човешки грешки могат да станат причина за ядрена катастрофа, в резултат на която атмосферата да бъде замърсена с огромни количества радиация. Според официалния "Анализ на безопасността на немските атомни електроцентрали – Фаза Б", вероятността за възникване на крупна авария в немска АЕЦ в експлоатация от 40 години е 0,1%. Към настоящия момент в Европейския съюз има над 150 действащи АЕЦ. В Европа вероятността за КАА е 16%. Точно на толкова възлиза и вероятността при хвърляне на зарче да се падне шестица от първия опит. В целия свят в експлоатация са около 440 АЕЦ. Има 40 % вероятност през следващите 40 години някъде по света да възникне КАА. Както показа катастрофата в Чернобил, при такава авария жертвите могат да достигнат десетки хиляди.

Атомните електроцентрали трябва да бъдат закрити.