Kärnkraft – en bedragare - Kärnenergi är inte nödvändig för energiförsörjningen - Internationell plakatkampanj "Fakta om kärnkraft"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Internationell plakatkampanj "Fakta om kärnkraft"

Kärnkraft – en bedragare
Kärnenergi är inte nödvändig för energiförsörjningen

För att betona vikten av kärnenergi hänvisar kärnkraftsindustrin ständigt till kärnenergins andel av strömalstringen. Tittar man emellertid på i vilken grad kärnenergin bidrar till världens totala energiförbrukning, visar det sig att kärnkraften är i det närmaste betydelselös för mänsklighetens energibehov. Kärnkraft stod år 2001 endast för 2,3 procent av världens energiförbrukning. Den förnybara energin bidrar idag i betydligt högre grad till energiförsörjningen i världen. Mänskligheten kan definitivt klara sig utan kärnkraftens ringa bidrag. Riskerna i samband med kärnkraftsolyckor, produktionen av högradioaktivt kärnavfall och de kostnader som är nödvändiga för att undanröja dem står inte i rimlig proportion med den minimala energimängd man för en kort tidsperiod vinner. Kärnenergi är både farlig och överflödig.

Lägg ner kärnkraftverken.