Atomenerģijas patiesā nozīme - Enerģijas apgāde ir iespējama arī bez atomenergostacijās ražotās strāvas - Starptautiskā plakātu kampaņa "Fakti par atomenerģiju"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Starptautiskā plakātu kampaņa "Fakti par atomenerģiju"

Atomenerģijas patiesā nozīme
Enerģijas apgāde ir iespējama arī bez atomenergostacijās ražotās strāvas

Lai uzsvērtu atomenerģijas nozīmi, šīs nozares aizstāvji vienmēr norāda uz atomenerģijas īpatsvaru strāvas ražošanas tirgū. Taču, ja palūkojamies, kādu ieguldījumu atomenerģija dod kopējā pasaules enerģijas patēriņa nodrošināšanai, izrādās, ka atomenerģijas nozīme cilvēces enerģijas patēriņā ir tuvu tam, lai to sauktu par nenozīmīgu. 2001. gadā strāva, kas ražota atomenergostacijās, nodrošināja tikai 2,3 procentus pasaules kopējā enerģijas patēriņa. Atjaunojamo energoresursu ražotās enerģijas ieguldījums kopējā pasaules energoapgādē mūsdienās ieņem izteikti nozīmīgāku vietu. No tā izriet, ka cilvēce var atļauties atteikties no šī salīdzinoši niecīgā saražotā atomenerģijas daudzuma. Pastāvošie kodolkatastrofu riski, procesa radītie spēcīgie radioaktīvie atkritumi un to apglabāšanas pieaugošās izmaksas, saprātīgi novērtējot, nav samērojamas ar to niecīgo enerģijas ieguvumu īsam laika periodam. Atomenerģija ir bīstama un nevajadzīga.

Izslēgt atomenergostacijas