Atómová energia-hochštapler - Prúd z atómovej elektrárne je pre zásobovanie energiou nenahraditeľný - Medzinárodná plagátová kampaň "Faktá k atómovej energii"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Medzinárodná plagátová kampaň "Faktá k atómovej energii"

Atómová energia-hochštapler
Prúd z atómovej elektrárne je pre zásobovanie energiou nenahraditeľný

Aby sa zdôraznil význam atómovej energie, upozorňuje atómové hospodárstvo neustále na podiel atómovej energie na výrobe elektrickej energie. Ak sa pozerá sa ale na to, aký podiel prináša atómová energia na celkovej celosvetovej spotrebe energie, ukazuje sa, že atómová energia je pre spotrebu energie ľudstva takmer bezvýznamná. Prúd z atómovej elektrárne pokrýval v roku 2001 len 2,3 percenta celosvetovej spotreby energie. Podiel obnoviteľných energií na svetovej spotrebe energie leží dnes už podstatne vyššie. Ľudstvo sa môže úplne vzdať nepatrného podielu atómovej energie. Riziká atómových havárií, výroba vysoko rádioaktívneho atómového odpadu a náklady vynaložené na likvidáciu atómového odpadu nie sú v rozumnom pomere k nepatrnému zisku energie za krátke časové obdobie. Atómová energia je nebezpečná a nepotrebná.

Atómové elektrárne odstaviť.