Hochsztapler - energia atomowa - Zaopatrzenie w energię może się obejść bez prądu pochodzącego z elektrowni jądrowych - Międzynarodowa kampania plakatowa "Fakty o energii atomowej"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Międzynarodowa kampania plakatowa "Fakty o energii atomowej"

Hochsztapler - energia atomowa
Zaopatrzenie w energię może się obejść bez prądu pochodzącego z elektrowni jądrowych

Dla podkreślenia znaczenia energii atomowej sektor gospodarki jądrowej co rusz zwraca uwagę na jej udział w łącznej produkcji prądu. Jeśli jednak spojrzeć na to, jaki jest udział energii atomowej w og贸lnym światowym zużyciu energii, okazuje się, że jest ona niemal bez znaczenia w stosunku do zapotrzebowania mieszkańc贸w Ziemi na energię. Prąd pochodzący z elektrowni atomowych pokrył w 2001 r. jedynie 2,3% światowego zużycia energii. Udział odnawialnych źr贸deł energii w światowych dostawach energii już dzisiaj jest znacznie wyższy. Ludzkość może się więc obejść bez tego małego udziału energii atomowej. Ryzyko katastrofy atomowej, produkcja wysoko radioaktywnych odpad贸w oraz koszty konieczne do ich usunięcia nie pozostają w żadnej rozsądnej relacji do znikomego zysku energetycznego w kr贸tkim okresie. Energia atomowa jest niebezpieczna i zbędna.

Zamknąć elektrownie atomowe.