Atomkraft er en bløff - Energiforsyningen er ikke avhengig av atomkraft - Internasjonal plakatkampanje "Fakta om atomkraft"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Internasjonal plakatkampanje "Fakta om atomkraft"

Atomkraft er en bløff
Energiforsyningen er ikke avhengig av atomkraft

For å fremheve atomkraftens betydning, viser atomindustrien stadig til den andelen av strømforsyningen som er produsert av atomkraft. Ser man imidlertid nærmere på hvor stor andel av det verdensomspennende energiforbruket som faktisk dekkes av atomkraft, viser det seg at atomkraften knapt har noen betydning i det hele tatt. I 2001 dekket atomkraft kun 2,3 prosent av energiforbruket i hele verden. Fornybar energi står allerede for en betydelig høyere andel av verdens strømforsyning. Vi klarer oss utmerket uten atomkraft. Risikoen for atomulykker samt produksjonen av høyradioaktivt atomavfall og kostnadene dette medfører, står ikke i noe fornuftig forhold til den ubetydelige og kortsiktige andelen energi som produseres. Atomkraft er farlig og overflødig.

Steng atomkraftverkene