Kernenergie: oplichting - Kernenergie niet nodig voor de energievoorziening - Internationale postercampagne

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Internationale postercampagne 'Feiten over kernenergie'

Kernenergie: oplichting
Kernenergie niet nodig voor de energievoorziening

Om de betekenis van kernenergie te benadrukken, wijst de nucleaire sector telkens weer op het aandeel van kernenergie in de stroomvoorziening. Als men echter kijkt naar de bijdrage van kernenergie aan het totale wereldwijde energieverbruik, blijkt dat kernenergie slechts een verwaarloosbare bijdrage levert aan de energievoorziening van de mens. Kernenergie leverde in 2001 slechts 2,3 procent van de wereldwijde energie. De bijdrage van duurzame schone energiebronnen aan de wereldwijde energievoorziening ligt nu al aanzienlijk hoger. De mensheid kan dus best zonder deze geringe bijdrage van kernenergie. De risico’s van nucleaire rampen, de productie van zeer radioactief afval en de hoge kosten die het opslaan van dit afval met zich meebrengt, staan redelijkerwijs in geen verhouding tot het onbeduidende beetje energie voor slechts korte tijd. Kernenergie is gevaarlijk en overbodig.

Kerncentrales sluiten.