Atomenerģijas patiesā nozīme - Enerģijas apgāde ir iespējama arī bez atomenergostacijās ra┼żotās strāvas - Starptautiskā plakātu kampaņa "Fakti par atomenerģiju"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Starptautiskā plakātu kampaņa "Fakti par atomenerģiju"

Atomenerģijas patiesā nozīme
Enerģijas apgāde ir iespējama arī bez atomenergostacijās ra┼żotās strāvas

Lai uzsvērtu atomenerģijas nozīmi, ┼íīs nozares aizstāvji vienmēr norāda uz atomenerģijas īpatsvaru strāvas ra┼żo┼íanas tirgū. Taču, ja palūkojamies, kādu ieguldījumu atomenerģija dod kopējā pasaules enerģijas patēriņa nodro┼íinā┼íanai, izrādās, ka atomenerģijas nozīme cilvēces enerģijas patēriņā ir tuvu tam, lai to sauktu par nenozīmīgu. 2001. gadā strāva, kas ra┼żota atomenergostacijās, nodro┼íināja tikai 2,3 procentus pasaules kopējā enerģijas patēriņa. Atjaunojamo energoresursu ra┼żotās enerģijas ieguldījums kopējā pasaules energoapgādē mūsdienās ieņem izteikti nozīmīgāku vietu. No tā izriet, ka cilvēce var atļauties atteikties no ┼íī salīdzino┼íi niecīgā sara┼żotā atomenerģijas daudzuma. Pastāvo┼íie kodolkatastrofu riski, procesa radītie spēcīgie radioaktīvie atkritumi un to apglabā┼íanas pieaugo┼íās izmaksas, saprātīgi novērtējot, nav samērojamas ar to niecīgo enerģijas ieguvumu īsam laika periodam. Atomenerģija ir bīstama un nevajadzīga.

Izslēgt atomenergostacijas