Apgaulė - atominė energija - Atominė elektra nebūtina apsirūpinimui energija. - Tarptautinė plakatų kampanija "Faktai apie atominę energiją" - International Nuclear Power Fact File Poster Campaign - Internationale Plakatkampagne Fakten zur Atomenergie

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Tarptautinė plakatų kampanija "Faktai apie atominę energiją" - International Nuclear Power Fact File Poster Campaign - Internationale Plakatkampagne Fakten zur Atomenergie

Apgaulė - atominė energija
Atominė elektra nebūtina apsirūpinimui energija.

Tam, kad pabrėžtų atominės energijos svarbą, atominės energetikos pramonė nuolatos apeliuoja į atominės energijos dalį elektros energijos gamyboje. Tačiau, pažvelgus į tai, kokia dalis pasauliniame energijos sunaudojime tenka atominei energijai paaiÅ¡kėja, jog atominė energija žmonijos energetinių poreikių tenkinime yra beveik bereikÅ¡mė. 2001 – siais metais atominėse jėgainėse pagamintai elektros energijai teko tik 2,3 procento pasaulinio elektros energijos suvartojimo. Atsinaujinančių energijos rūÅ¡ių indėlis į pasaulio apsirūpinimą energija jau dabar yra ženkliai svaresnis. Žmonija pilnai pajėgi atsisakyti nežymaus atominės energetikos indėlio. Atominių nelaimingų atsitikimų rizika, itin radioaktyvių atominių atliekų gamyba bei jų paÅ¡alinimui būtini kaÅ¡tai, jokiu būdu nėra adekvatūs menkam trumpalaikiam pelnui iÅ¡ gaunamos energijos. Atominė energija yra pavojinga ir nereikalinga.

Sustabdyti atomines jėgaines.