Ατομική ενέργεια, η απάτη - Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια - Διεθνής εκστρατεία με αφίσες «Στοιχεία γι^

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Διεθνής εκστρατεία με αφίσες «Στοιχεία γι^

Ατομική ενέργεια, η απάτη
Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια

Για να αναβαθμιστεί η σημασία της ατομικής ενέργειας, τονίζεται από την πλευρά της πυρηνικής βιομηχανίας συνεχώς το ποσοστό της ατομικής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Εάν όμως παρατηρήσει κανείς τη συνεισφορά της ατομικής ενέργειας στη συνολική παγκόσμια κατανάλωση, θα φτάσει στο συμπέρασμα ότι η ατομική ενέργεια δεν έχει σχεδόν καμία απολύτως σημασία για τις ανάγκες σε ενέργεια του συνόλου της ανθρωπότητας. Η ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από πυρηνικά εργοστάσια κάλυψε στο έτος 2001 μόνο το 2,3 τοις εκατό της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κάλυψη της παγκόσμιας ζήτησης για ενέργεια βρίσκεται σήμερα ήδη σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα. Η μικρή αυτή συνεισφορά της ατομικής ενέργειας δεν είναι λοιπόν απαραίτητη για την ανθρωπότητα. Οι κίνδυνοι των πυρηνικών ατυχημάτων, η παραγωγή ιδιαίτερα ραδιενεργών αποβλήτων καθώς και το κόστος που απαιτείται για την περαιτέρω επεξεργασία και αποθήκευσή τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντισταθμιστούν από το μικρό κέρδος σε ενέργεια για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Η ατομική ενέργεια είναι επικίνδυνη και περιττή.

Ας κλείσουμε τα πυρηνικά εργοστάσια.