Svindler atomenergi - Man kan give afkald på atomstrøm til energiforsyning - International plakatkampagne "Fakta om atomenergi"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

International plakatkampagne "Fakta om atomenergi"

Svindler atomenergi
Man kan give afkald på atomstrøm til energiforsyning

For at markere atomenergiens betydning, henviser atomindustrien gang på gang til atomenergiens andel i strømproduktionen. Men betragter man, hvor meget atomenergien bidrager til det samlede energiforbrug i hele verden, bliver det tydeligt, at atomenergien næsten er betydningsløs for menneskehedens energibehov. Atomstrømmen dækkede i året 2001 kun 2,3 procent af verdens samlede energibehov. De vedvarende energiers andel i verdens energiforsyning er allerede i dag meget større. Menneskeheden har ikke brug for atomenergiens lille bidrag. Risiciene ved atomuheld, produktionen af højradioaktivt atomaffald og de store omkostninger, som dens bortskaffelse medfører, står ikke i et fornuftigt forhold til den lille kortvarige energigevinst, som opnås herved. Atomenergi er farlig og overflødig.

Frakobl atomkraftværker.