Атомната енергия е ненужна  - Енергоснабдяването може да мине без ядрена енергия.  - Международна кампания "Факти за атомната енергия"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Международна кампания "Факти за атомната енергия"

Атомната енергия е ненужна
Енергоснабдяването може да мине без ядрена енергия.

За да подчертаят значението на атомната енергия (АЕ), представителите на ядрената индустрия често изтъкват приноса на атомната енергия в световното енергопроизводство. Като се види обаче каква част от световното енергопотребление покрива ядрената енергия се оказва, че тази част е почти пренебрежимо малка. За 2001 г. АЕ е покрила едва 2,3 % от световните енергийни нужди. Делът на възобновяемите енергийни източници в световното енергоснабдяване вече е значително по-голям, отколкото беше в близкото минало. Човечеството може изцяло да се откаже от незначителния принос на атомната енергия. Рисковете от крупни аварии, производството на високорадиоактивни ядрени отпадъци (ВРАО) и огромните средства, влагани за предотвратяването на тези рискове и безопасното съхраняване на радиоактивните отпадъци, са напълно несъизмерими със скромния енергиен добив, достатъчен за кратко време. Атомната енергия е опасна и ненужна.

Атомните електроцентрали трябва да бъдат закрити.