Kernenergie: doodlopende weg - Genoeg uranium voor een paar decennia – en dan? - Internationale postercampagne

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Internationale postercampagne 'Feiten over kernenergie'

Kernenergie: doodlopende weg
Genoeg uranium voor een paar decennia – en dan?

Kernenergie is een doodlopende weg, net als de verbranding van de beperkt aanwezige fossiele brandstof. Want het benodigde uranium voor kerncentrales is schaars. ‘Snellekweekreactoren’ waarmee men hoopte de voorraden tijdelijk te kunnen rekken, zijn om technische en economische redenen mislukt. Binnen enkele decennia zullen nucleaire energiebronnen uitgeput zijn. Omdat naast de uraniumvoorraden ook de aardolie- en aardgasvoorraden binnen afzienbare tijd zijn uitgeput, kan de mensheid de energiebehoefte op den duur alleen met duurzame, hernieuwbare energiebronnen en efficiënter energiegebruik opvangen.

Kerncentrales sluiten.