Ατομική ενέργεια, το αδιέξοδο - Το ουράνιο επαρκεί μόνο για μερικές δεκαετίες ακόμη – και μετά; - Διεθνής εκστρατεία με αφίσες «Στοιχεία γι^

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Διεθνής εκστρατεία με αφίσες «Στοιχεία γι^

Ατομική ενέργεια, το αδιέξοδο
Το ουράνιο επαρκεί μόνο για μερικές δεκαετίες ακόμη – και μετά;

Η ατομική ενέργεια οδηγεί επίσης σε αδιέξοδο, όπως ακριβώς και η χρήση των φυσικών καύσιμων υλών που υπάρχουν σε περιορισμένες ποσότητες. Διότι το ουράνιο που απαιτείται για τη λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων είναι μια πρώτη ύλη ιδιαίτερα περιορισμένης ποσότητας. Οι «γρήγοροι αντιδραστήρες», οι οποίοι αποτέλεσαν μια ελπίδα για αύξηση του χρόνου επάρκειας των αποθεμάτων, απέτυχαν για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους. Σε μερικές δεκαετίες, τα πυρηνικά εργοστάσια θα μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη. Λόγω του ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, εκτός από τα αποθέματα του ουρανίου, θα έχουν επίσης καταναλωθεί και τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, η ανθρωπότητα μπορεί ουσιαστικά να καλύψει μακροχρόνια τις ενεργειακές της ανάγκες μόνο μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας.

Ας κλείσουμε τα πυρηνικά εργοστάσια.