Blindgyde atomenergi - Der er kun tilstrækkelig uran til få årtier endnu – og hvad så? - International plakatkampagne "Fakta om atomenergi"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

International plakatkampagne "Fakta om atomenergi"

Blindgyde atomenergi
Der er kun tilstrækkelig uran til få årtier endnu – og hvad så?

Atomenergien fører på samme måde ind i en blindgyde som forbrændingen af de begrænsede fossile brændstoffer. For det uran, som bruges til driften, er et knapt råstof. Brugen af hurtige formeringsreaktorer, som man håbede ville bidrage til at strække reserverne, er mislykket af både tekniske og økonomiske årsager. Inden for få årtier vil atomindustrien ikke have noget brændstof mere. Fordi ikke kun uranreserverne men også olie- og naturgasreserverne vil være opbrugt inden for overskuelig tid, kan menneskeheden kun varigt dække energibehovet med vedvarende energier og effektiv energiudnyttelse.

Frakobl atomkraftværker.