Slepá ulička atomové energie - Uran stačí pouze na několik desetiletí – a co pak? - Mezinárodní plakátová kampaň "Fakta o atomové energii"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Mezinárodní plakátová kampaň "Fakta o atomové energii"

Slepá ulička atomové energie
Uran stačí pouze na několik desetiletí – a co pak?

Atomová energie vede do slepé uličky stejně jako spalování omezeně disponibilních pevných paliv, neboť uran, potřebný pro provoz atomových elektráren, je nedostatkovou surovinou. "Paliva pro rychlé množivé reaktory FBR", o nichž se vědci domnívali, že pomohou prodloužit dobu výskytu zásob uranu, ztroskotala z technických i ekonomických důvodů. Za několik málo desetiletí dojde atomovému hospodářství palivo. Protože budou vedle uranových rezerv spotřebovány v dohledné době také zásoby ropy a zemního plynu, může lidstvo natrvalo pokrývat svou spotřebu energie pouze pomocí obnovitelných zdrojů energie a jejího efektivního využití.

Vypněte atomové elektrárny.