Атомната енергия е безперспективна  - Запасите от уран ще стигат за няколко десетилетия – а след това? - Международна кампания "Факти за атомната енергия"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Международна кампания "Факти за атомната енергия"

Атомната енергия е безперспективна
Запасите от уран ще стигат за няколко десетилетия – а след това?

Ядрената енергетика води до задънена улица, точно както изразходването на ограничените запаси от изкопаеми горива, защото необходимият за работата на атомните електроцентрали уран е оскъдна суровина. “Реакторите-размножители с бързи неутрони”, на които се възлагаха големи надежди да икономисат от урановите резерви, са провал както от техническа, така и от икономическа гледна точка. До няколко десетилетия атомната промишленост ще изразходва своето гориво. Тъй като освен урановите запаси в обозримо бъдеще ще бъдат изчерпани и резервите от нефт и природен газ, в дългосрочен план човечеството ще е в състояние да посреща своите енергийни нужди, разчитайки единствено на възобновяеми източници на енергия и ефективно енергопотребление.

Атомните електроцентрали трябва да бъдат закрити.