Kärnkraft – en återvändsgränd  - Uranet räcker bara några årtionden till – och vad händer sen? - Internationell plakatkampanj "Fakta om kärnkraft"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Internationell plakatkampanj "Fakta om kärnkraft"

Kärnkraft – en återvändsgränd
Uranet räcker bara några årtionden till – och vad händer sen?

Kärnkraft är lika mycket en återvändsgränd som fossila bränslen, som det bara finns en begränsad mängd av. Uranet, som är nödvändigt för att driva kärnkraftverk, är nämligen en råvara som håller på att ta slut. De s.k. bridreaktorerna, med vilka man hoppades kunna hushålla längre med resurserna, har misslyckats av tekniska och ekonomiska skäl. Inom några få årtionden kommer bränslet att ta slut för kärnkraftsindustrin. Eftersom inte bara uranet, utan även mineraloljan och naturgasen, kommer att ta slut i en inte alltför avlägsen framtid kan mänskligheten på sikt bara täcka sitt energibehov med förnybar energi och effektiv utnyttjande av energin.

Lägg ner kärnkraftverken.