Nükleer Enerji Sonu Olmayan Bir Yoldur - Uranyum kısa bir süre sonra tükenecek, peki ya sonra? - "Atom Enerjisi Gerçeği" – Uluslararası Afiş Kampanyası -- International Nuclear Power Fact File Poster Campaign

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

"Atom Enerjisi Gerçeği" – Uluslararası Afiş Kampanyası -- International Nuclear Power Fact File Poster Campaign

Nükleer Enerji Sonu Olmayan Bir Yoldur
Uranyum kısa bir süre sonra tükenecek, peki ya sonra?

Kaynağı sınırlı olan fosil yakıtlar gibi Nükleer enerji de sonu olmayan bir yoldur. Çünkü nükleer santrallerde kullanılan uranyum doğada çok az miktarda bulunan bir maddedir. Bu problemi çözmek için ortaya atılan, nükleer atıklardan tekrar hammadde kazanmayı öngören teknolojik projeler ise teknik ve ekonomik nedenlerden dolayı uygulanır duruma getirilemiyor. Birkaç on yıl içinde atom endüstrisinin yakıtı tükenecek. Belli bir süre sonra uranyumunla beraber petrol ve doğalgaz da tükeneceği için insanlık, enerji ihtiyacını uzun vadede ancak yenilenebilir enerjilerle ve enerji kullanımında gereksiz kayıpları önleyerek karşılayabilecek.

Nükleer santraller kapatılsın!