Jedrska energija: slepa ulica  - Uran zadostuje le še za nekaj desetletij – in potem? - Mednarodna plakatna kampanja "Dejstva o atomski energiji"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Mednarodna plakatna kampanja "Dejstva o atomski energiji"

Jedrska energija: slepa ulica
Uran zadostuje le še za nekaj desetletij – in potem?

Jedrska energija vodi v slepo ulico – tako kot kurjenje fosilnih goriv, katerih količina je omejena. Uran, potreben za pogon jedrskih elektrarn, je omejena surovina. Hitri oplodni reaktorji, ki so dajali upanje na »časovno raztegnitev« surovinskih rezerv, so iz tehničnih in gospodarskih razlogov spodleteli. Gorivo bo pošlo v nekaj desetletjih. Poleg rezerv urana bodo v doglednem času porabljene tudi rezerve nafte in zemeljskega plina – torej človeštvo svojo potrebo po energiji trajno lahko pokriva le z obnovljivimi viri energije in z učinkovitejšo porabo energije.

Izklopite jedrske elektrarne. Takoj!