Energia nucleară, un drum înfundat - Uraniul nu va mai ajunge decât câteva decenii – şi apoi ? - Campania internaţională cu pancarte "Fapte concrete ale energiei nucleare"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Campania internaţională cu pancarte "Fapte concrete ale energiei nucleare"

Energia nucleară, un drum înfundat
Uraniul nu va mai ajunge decât câteva decenii – şi apoi ?

Energia nucleară – asemenea consumului rezervelor de combustibili fosili – duce spre un drum înfundat. Aceasta deoarece pentru funcţionarea uzinelor de prelucrare a energiei atomice, uraniul necesar este o materie primă aproape pe sfârşite. "Reactoarele de regenerare rapide" cu care se spera să se întindă rezervele în timp, au eşuat din motive tehnice si economice. În doar câteva decenii, rezervele de combustibil necesare industriei nucleare se vor epuiza. Deoarece, pe lângă rezervele de uraniu, în timp se vor folosi şi rezervele de petrol şi gaze naturale, omenirea îşi va putea acoperi necesarul de energie numai prin energii regenerabile sau printr-o folosire eficientă a energiei existente.

Opriţi uzinele nucleare.