Ślepy zaułek – energia atomowa - Uranu wystarczy jeszcze na kilkadziesiąt lat – a co potem ? - Międzynarodowa kampania plakatowa "Fakty o energii atomowej"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Międzynarodowa kampania plakatowa "Fakty o energii atomowej"

Ślepy zaułek – energia atomowa
Uranu wystarczy jeszcze na kilkadziesiąt lat – a co potem ?

Energia atomowa, podobnie jak spalanie występujących w ograniczonych ilościach paliw kopalnych, prowadzi do ślepego zaułka. Uran niezbędny do eksploatacji elektrowni atomowych jest rzadkim surowcem. Ze względów technicznych i ekonomicznych nie spełniły się pokładane w reaktorach nadzieje na możliwość wydłużenia okresu korzystania z istniejących zasobów. W ciągu kilku dziesięcioleci gospodarce atomowej skończy się paliwo. Ponieważ w czasie możliwym do przewidzenia obok uranu wyczerpią się również rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego, trwałe pokrycie zapotrzebowania energetycznego ludzkości możliwe jest jedynie z odnawialnych źródeł energii oraz poprzez jej efektywne wykorzystywanie.

Zamknąć elektrownie atomowe.