Atomkraft er et blindspor - Uranreservene varer kun et par tiår til. Hva da? - Internasjonal plakatkampanje "Fakta om atomkraft"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Internasjonal plakatkampanje "Fakta om atomkraft"

Atomkraft er et blindspor
Uranreservene varer kun et par tiår til. Hva da?

Atomkraft er et blindspor, på samme måte som forbrenningen av begrensede reserver av fossilt brensel. Uranreservene som atomkraftverkene er avhengige av, er nemlig i ferd med å forsvinne. I tillegg har de hurtige breeder-reaktorene, som skulle sørge for at reservene varte lengre, vist seg å være et mislykket prosjekt, både teknisk og økonomisk. Om kun få tiår vil atomindustrien gå tom for brennstoff. I tillegg til uranreservene, vil også olje- og gassreservene være oppbrukt i løpet av overskuelig fremtid. På lang sikt må derfor energibehovet vårt dekkes av fornybar energi og en mer effektiv energiutnyttelse.

Steng atomkraftverkene