Atomivoima johtaa umpikujaan - Uraanivarat ehtyvät – mitä sitten? - Kansainvälinen julistekampanja "Faktoja atomienergiasta"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Kansainvälinen julistekampanja "Faktoja atomienergiasta"

Atomivoima johtaa umpikujaan
Uraanivarat ehtyvät – mitä sitten?

Atomienergia johtaa umpikujaan samoin kuin rajoitetusti olemassa olevien fossiilisten polttoaineiden loppuunpolttaminen, sillä atomivoimaloiden käyttöön tarvittava uraani on vähissä. Vastausta rajallisiin uraanivaroihin on haettu hyötöreaktorista, mutta hankkeet ovat teknisistä ja taloudellisista syistä yksi toisensa jälkeen epäonnistuneet. Taloudellisesti houkutteleva uraani alkanee nykykäytöllä huveta jo vuosisadan puoliväliin mennessä. Koska uraanivarantojen lisäksi myös öljy- ja maakaasuvarannot käytetään loppuun verrattain pian, voi ihmiskunta kattaa energiatarpeensa pidemmällä tähtäimellä vain uusiutuvien energiamuotojen ja tehokkaamman energiakäytön avulla.

Lakkauttakaa atomivoimalat.