Slepá ulička atómovej energie - Urán vystačí už iba niekoľko desaťročí - a potom? - Medzinárodná plagátová kampaň "Faktá k atómovej energii"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Medzinárodná plagátová kampaň "Faktá k atómovej energii"

Slepá ulička atómovej energie
Urán vystačí už iba niekoľko desaťročí - a potom?

Atómová energia vedie rovnako ako spaľovanie obmedzene existujúcich fosílnych palív do slepej uličky. Pretože urán potrebný pre prevádzku atómových elektrární je obmedzenou surovinou. "Rýchle reaktory", s ktorými sa počítalo, že by mohli časovo predĺžiť zásoby, z technických a ekonomických dôvodov skrachovali. O niekoľko desaťročí dôjde atómovému hospodárstvu palivo. Pretože popri zásobách uránu môžu byť v dohľadnej dobe spotrebované tiež zásoby ropy a zemného plynu, bude mộcť ľudstvo svoju potrebu energie pokryť natrvalo len obnoviteľnými energiami a efektívnejším využívaním energie.

Atómové elektrárne odstaviť.