Akligatvis - atominė energija - Urano užteks dar keletui dešimtmečių – o kas po to? - Tarptautinė plakatų kampanija "Faktai apie atominę energiją" - International Nuclear Power Fact File Poster Campaign - Internationale Plakatkampagne Fakten zur Atomenergie

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Tarptautinė plakatų kampanija "Faktai apie atominę energiją" - International Nuclear Power Fact File Poster Campaign - Internationale Plakatkampagne Fakten zur Atomenergie

Akligatvis - atominė energija
Urano užteks dar keletui dešimtmečių – o kas po to?

Atominė energetika taip pat, kaip ir ribotais kiekiais turimų iš žemės gaunamų kuro rūšių deginimas, veda į akligatvį. Kadangi atominių jėgainių eksploatacijai būtinas uranas yra labai ribota žaliava. "Greitųjų neutronų briteriai", kurių dėka buvo tikimasi laiko prasme prailginti išteklių naudojimą, dėl techninių bei ekonominių priežasčių nepasiteisino. Po keletos dešimtmečių atominės energetikos eksploatavimo, kuro atsargos baigsis. Kadangi greta urano išteklių, jau galima numatyti ir naftos bei gamtinių dujų rezervų išsėmimą, žmonijos energijos poreikiai ilgainiui gali būti tenkinami tik naudojant atsinaujinančias energijos rūšis bei efektyviai naudojant energiją.

Sustabdyti atomines jėgaines.