Tupik aatomienergia - Uraani piisab veel vaid mõneks aastakümneks – ja edasi? - Ülemaailmne plakatikampaania "Fakte aatomienergiast"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Ülemaailmne plakatikampaania "Fakte aatomienergiast"

Tupik aatomienergia
Uraani piisab veel vaid mõneks aastakümneks – ja edasi?

Aatomienergia viib samamoodi tupikusse nagu piiratud kogustes leiduvate fossiilsete kütteainete põletamine. Sest aatomielektrijaamade tööks vajalik uraan on väheesinev tooraine. "Kiired haudujad" mille abil loodeti tagavara õigeaekselt korvata, kukkusid tehnilistel ja majanduslikel põhjustel läbi. Juba mõne aastakümne pärast saab aatomimajandusel kütus otsa. Et uraanivarude kõrval ka nafta- ja magaasivarud lähimas tulevikus otsa saama hakkavad, saab inimkond oma energiavajadust pikaajaliselt vaid uuendavate energiate ja säästlikuma energiakasutuse abil korvata.

Aatomielektrijaamad seisata.